نظرتون درباره ی سایت نهایت موزیک چیست؟
(33.44%) 102
خیلی عالی
(30.16%) 92
خوب
(10.49%) 32
متوسط
(5.901%) 18
بد نیست
(2.622%) 8
ضعیف
(17.37%) 53
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 305